เงื่อนไขการให้บริการระบบ Card Fraud Monitoring  and Detection: CFMD

 

      ธนาคารสมาชิกที่สนใจบริการCFMD สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อมูลการติดต่อที่ได้ให้ไว้ใน Website