ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ ITMX e-GP Bank Gateway  

 

1.      ธนาคารไม่ต้องสร้าง Interface เพิ่มในการเชื่อมต่อกับกรมบัญชีกลาง สามารถใช้ Infrastructure (MPLS Cloud) เดิมที่เชื่อมต่อกับระบบ ITMX ได้ทันที เป็นการลดภาระต้นทุนของธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาว

2.      การเชื่อมต่อระหว่างธนาคารและระบบ ITMX ใช้ Protocol ebMS ซึ่งมีความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในการรับส่งเอกสาร โดยใช้ Software NSW Bank Client เชื่อมต่อกับระบบ ITMX

3.      ธนาคารสามารถลดเวลาในการทดสอบ เพราะทดสอบผ่านระบบ ITMX โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานในการทดสอบให้กับธนาคาร

4.      เพิ่มช่องทางธุรกิจของธนาคารในอนาคต เช่นการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  

5.      บริษัทฯ มีทีม Supportทั้งระหว่างการพัฒนาการทดสอบ และ Production( 24 X 7 )

6.      มีการออกรายงานรายวันและรายเดือนให้กับธนาคารสมาชิก