ลักษณะของบริการThai Standard Chip Card Operation Scheme หรือ PromptCard

 

          การให้บริการการออกบัตร Prompt Card ของ National ITMX เป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินโครงการขยายการใช้บัตร (Card Usage Expansion & Promotion) ซึ่งเป็นโครงการที่ 2 ของแผนการพัฒนาระบบการชำระเงินแห่งชาติ (National e-Payment) ซึ่งการให้บริการ Thai Standard Chip Card Operation Scheme หรือ PromptCardเป็นการให้บริการในลักษณะเป็น Value Added  สำหรับบริการที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันทั้ง ITMX Single Payment (ATM Pool) และ ITMX Local Switching โดยให้สมาชิกสามารถออกบัตรที่ใช้บริการผ่านเครือข่าย ITMX ได้อย่างถูกต้อง  โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทของบัตรตาม Business Model

          1.  บัตรเดบิต ITMX Thai Standard Chip Card Operation Scheme หรือ PromptCard เป็นบัตรที่สามารถใช้ทำธุรกรรมผ่ผ่านตู้เอทีเอ็ม และใช้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าหรือจุดรับบัตรเดบิตภายในประเทศเท่านั้น โดยใช้มาตรฐาน Thai Chip Card Standard ที่ออกโดยสมาคมธนาคารไทย ภายใต้ Scheme rules ของ ITMX

          2.  บัตรเดบิต Co-badged  ITMX Thai Standard Chip Card Operation Scheme หรือ PromptCard ร่วมกับ International Card Scheme (MasterCard) ซึ่ง เป็นบัตรที่สามารถทำธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็ม และใช้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าหรือจุดรับบัตรเดบิต ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี Logo Prompt Card อยู่บนหน้าบัตรเช่นเดียวกับ Logo ของ MasterCard โดยรายการภายในประเทศจะ route ผ่านระบบ ITMX Network ภายใต้ Scheme rules ของ ITMX ส่วนรายการใช้จ่ายนอกประเทศจะผ่านเครือข่าย MasterCard ภายใต้ Scheme rules ของ MasterCard

          3.  บัตรเดบิต VISA Local Brand โดย ITMX จะทำหน้าที่เป็น Third Party Processor (Outsourcing Model) ให้กับ VISA Local Brand ซึ่ง เป็นบัตรที่สามารถทำธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็ม และใช้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าหรือจุดรับบัตรเดบิตได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นเดียวกันกับแบบที่ 2 แต่จะไม่มี Logo Prompt Card อยู่บนหน้าบัตรเช่นเดียวกับ Logo VISA โดย Transaction ภายในประเทศจะ route ผ่านระบบ ITMX Network ภายใต้ Scheme rules ของ VISA (ITMX ทำหน้าที่เป็น Local Processor เท่านั้น) ส่วนรายการใช้จ่ายนอกประเทศจะผ่านเครือข่าย VISA ภายใต้ Scheme rules ของ VISA


ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ PromptCard
รหัส ชื่อธนาคาร, ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
002
(1)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
โทร. 0-2231-4333
โทรสาร 0-2236-8281-2
 
006
(2)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktb.co.th
โทร. 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9380
 
014
(3)
ธนาคารไทยพาณิชย์(มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th
โทร. 0-2544-5678
โทรสาร 0-2937-7454
 
017
(4)
ธนาคารซิตี้แบงก์
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th
โทร. 0-2788-2000
 

024

(5)

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120
http://www.uob.co.th
Tel. 0-2343-3000
 
065
(6)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TBANK)
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
http://www.thanachartbank.co.th
โทร. 0-2655-9152-3
โทรสาร 0-2655-9181
 
901
(7)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED (KTC)
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktc.co.th
โทร. 0-2665-5000
โทรสาร 0-2665-5190
 
รวม 7 ธนาคารสมาชิก