บริการพร้อมเพย์สำหรับการชำระเงิน (PromptPay Bill Payment)

 

           คือ บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ สำหรับนิติบุคคล/ผู้ประกอบการ ช่วยให้บริษัท (Biller) มีช่องทางในการรับชำระบิลแบบข้ามธนาคารได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกับทุกธนาคาร ลูกค้าผู้ชำระเงินสามารถชำระบิลได้จากช่องทางของธนาคารที่ร่วมให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์

 

ข้อดีของบริการ

ประโยชน์ดีๆ สำหรับธุรกิจ / ผู้รับเงิน

  • รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการได้สะดวกขึ้น มีช่องทางรับเงินมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • บริหารจัดการรายได้จากการรับชำระค่าสินค้าและบริการได้ดีขึ้น ไม่ต้องเปิดบัญชีกับทุกธนาคาร

 

ประโยชน์ดีๆ สำหรับลูกค้าของธุรกิจ / ผู้ชำระเงิน

  • สะดวกมากขึ้น สามารถชำระเงินผ่านธนาคารทุกแห่งที่ร่วมให้บริการ

 

บริษัทเริ่มให้บริการพร้อมเพย์สำหรับชำระเงินข้ามธนาคารแก่ธนาคารสมาชิกตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา

 

ธนาคารที่เป็นสมาชิกบริการ Promptpay Bill Payment 

รหัส ชื่อธนาคาร ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2231-4333
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL) โทรสาร 0-2236-8281-2
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
http://www.bangkokbank.com  
004 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2470-1122
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) โทรสาร 0-2470-1144
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
http://www.kasikornbank.com  
006 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2255-2222
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB) โทรสาร 0-2255-9380
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
http://www.ktb.co.th  
011 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2299-1111
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB) โทรสาร 0-2273-7121
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
http://www.tmbbank.com  
014 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2544-5678
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB) โทรสาร 0-2937-7454
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
http://www.scb.co.th  
017 ธนาคารซิตี้แบงก์  โทร. 0-2788-2000
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH  
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
http://www.citibank.co.th  
018 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น  โทร. 0-2353-8000
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC) โทรสาร 0-2353-8282
1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 8-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 
http://www.smbc.co.jp/global/index.html  
022 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2636-8000,
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT) 0-2626-7000
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรสาร: 0-2657-3333
http://www.cimbthai.com  
024 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2343-3000
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)  
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
http://www.uob.co.th  
025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  Tel. 0-2296-2000
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY) โทรสาร 0-2683-1484
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
http://www.krungsri.com  
030 ธนาคารออมสิน  โทร. 0-2299-8000
GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)  
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
http://www.gsb.or.th  
031 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด  โทร. 0-2614-4000
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)  
968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
http://www.hsbc.co.th/th  
039 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โทร. 0-2163-2999 และ   0-2002-0222
Mizuho Bank Bangkok Branch (MHBC) โทรสาร 0-2200-2600 และ 0-2020-9600
98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย  
http://www.mizuhocbk.co.jp/english/  
065 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 0-2655-9000 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD. โทรสาร 0-2655-9001
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330  
http://www.thanachartbank.co.th  
067 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2633-6000
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO) โทรสาร 0-2633-6800
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500  
http://www.tisco.co.th  
069 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2680-3668
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KK) โทรสาร 0-2257-0849
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
http://www.kiatnakin.co.th  
070 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2663-9999
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) โทรสาร 0-2663-9888
PUBLIC COMPANY LIMITED (ICBC (THAI))  
622 เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
http://www.icbcthai.com/th/         
071 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2697-5454
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB) โทรสาร 0-2642-3122
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
http://www.tcrbank.com