ลักษณะบริการ
      Bulk Payment Credit เป็นบริการสำหรับรายการโอนเงินระหว่างธนาคาร ที่มีจำนวนเงินไม่สูง แต่มีปริมาณรายการ จำนวนมาก และผู้รับโอนที่อยู่ต่างธนาคารจะได้รับเงินในวันไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้บริการแบบ Same Day (DC2) หรือ Next Day (DC3)

    Bulk Payment Credit Next Day (DC3) เป็นการโอนเงินจากลูกค้าของธนาคารหนึ่ง ไปเข้าบัญชีของลูกค้าอีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งลูกค้าจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป นับจากวันที่โอนเงิน เช่น

    - จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ เข้าบัญชีพนักงานหรือลูกจ้าง
    - จ่ายเงินปันผลของบริษัทเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น
    - จ่ายคืนภาษีของกรมสรรพากร
    - จ่ายดอกเบี้ยตราสารต่างๆ
ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ Bulk Payment:  DC3 (Credit Next Day)
   
รหัส ชื่อธนาคาร, ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
 
001
(1)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND (BOT)
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200
http://www.bot.or.th
โทร. 0-2283-5353
โทรสาร 0-2280-0449,
0-2280-0626
 
002
(2)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
โทร. 0-2231-4333
โทรสาร 0-2236-8281-2
 
004
(3)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.kasikornbank.com
โทร. 0-2470-1122
โทรสาร 0-2470-1144
 
006
(4)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktb.co.th
โทร. 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9380
 
008
(5)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ
JPMORGAN CHASE BANK, BANGKOK BRANCH (JPMC)
20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.th.jpmorgan.com
โทร. 0-2684-2000
โทรสาร 0-2684-2460
 
011
(6)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.tmbbank.com
โทร. 0-2299-1111
โทรสาร 0-2273-7121
 
014
(7)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th
โทร. 0-2544-5678
โทรสาร 0-2937-7454
 
017
(8)

 
ธนาคารซิตี้แบงก์
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th
โทร. 0-2788-2000
 
018
(9)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)
1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 8-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.smbc.co.jp/global/index.html
โทร. 0-2353-8000
โทรสาร 0-2353-8282
 
020
(10)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (SCBT)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 http://www.standardchartered.co.th
โทร. 0-2233-2111
โทรสาร 0-2236-1968
 
022
(11)

 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT)
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.cimbthai.com
โทร. 0-2636-8000,
0-2626-7000
โทรสาร: 0-2657-3333
 
024
(12)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
โทร. 0-2343-3000
 
025
(13)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com
โทร. 0-2296-2000
โทรสาร 0-2683-1484
 
026
(14)
ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (MEGA ICBC)
อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร์ 36/12 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 แขวงคลองตัน
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400
www.ctnbank.com.tw/en/index.asp
โทร. 0-2259-2000-9
 
027
(15)
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION (AMERICA)
87/2 ออลซีซั่นเพลส ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.bankofamerica.com/th
โทร. 0-2305-2900 ,
0-2305-2820
โทรสาร 0-2305-2999
 
030
(16)
ธนาคารออมสิน
GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://www.gsb.or.th
โทร. 0-2299-8000
 
031
(17)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.hsbc.co.th/th
โทร. 0-2614-4000
 
032
(18)
ธนาคารดอยซ์แบงก์
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (DB)
208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.db.com
โทร. 0-2651-5000
 
033
(19)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GOVERNMENT HOUSING BANK (GHB)
212 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
http://www.ghb.co.th
โทร. 0-2246-0303
โทรสาร 0-2246-1789
 
034
(20)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
http://www.baac.or.th
โทร. 0-2280-0180
 
039
(21)
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
Mizuho Bank Bangkok Branch (MHBC)
98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
http://www.mizuhocbk.co.jp/english/
โทร. 0-2163-2999 และ   0-2002-0222
โทรสาร 0-2200-2600 และ 0-2020-9600
 
045
(22)

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
BNP PARIBAS, BANGKOK BRANCH (BNPP)
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
http://www.bnpparibas.co.th       
โทร. 0-2636-1900
โทรสาร 0-2636-1935
 
052
(23)

ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ
Bank of China Limited, Bangkok Branch(BOC)
179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
http://www.bankofchina.com       
โทร. 0-2286-1010
โทรสาร 0-2286-1020
 
065
(24)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TBANK)
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
http://www.thanachartbank.co.th
โทร. 0-2655-9152-3
โทรสาร 0-2655-9181
 
066
(25)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND (ISBT)
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21-22 ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.ibank.com
โทร. 02-204-2763 ,
02-204-1557 ,
02-650-6999
ต่อ 2242-2243
โทรสาร 0-2204-1556
 
067
(26)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO)
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
http://www.tisco.co.th
โทร. 0-2633-6000
โทรสาร 0-2633-6800
 
069
(27)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KK)
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.kiatnakin.co.th
โทร. 0-2680-3668
โทรสาร 0-2257-0849
 
070
(28)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI)
PUBLIC COMPANY LIMITED (ICBC (THAI))
622 เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.icbcthai.com/th/       
โทร. 0-2663-9999
โทรสาร 0-2663-9888
 
071
(29)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
http://www.tcrbank.com
โทร. 0-2697-5454
โทรสาร 0-2642-3122
 
073
(30)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED(LH BANK)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.lhbank.co.th
โทร. 0-2677-7111
โทรสาร 0-2677-7208
 
079
(31)
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ANZ BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (ANZ)
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 8 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
https://www.anz.com/thailand/en/about-us
โทร. 02-263-7900
โทรสาร 02-168-8780
080(32)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) PCL. (SMTB)
98 สาทร สแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2230-6100 
โทรสาร 0-2230-6150
 
รวม 32 ธนาคารสมาชิก