1. ธุรกิจที่มีการรับ หรือการจ่ายเงินรายย่อย สามารถเรียกเก็บ และจ่ายชำระเงินข้ามธนาคาร ได้สะดวกกว่าเดิม เพราะผู้รับและผู้จ่ายเงินไม่จำเป็นต้องมีบัญชีอยู่ที่ธนาคารเดียวกัน
  2. ลดงานเอกสาร เช่น การเตรียมงานเอกสาร การเขียนเช็ค การตรวจนับเงินสด
  3. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและแรงงาน
  4. ง่ายต่อการตรวจสอบ เพราะระบบจัดทำรายละเอียด ทั้งด้านผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงินให้สามารถตรวจสอบได้
  5. การโอนชำระเงินมีผลถูกต้องแน่นอน ได้รับเงินทันที เมื่อมีการหักบัญชีจากผู้จ่ายเงิน
  6. มีความปลอดภัยสูง เพราะระบบใช้วิธีการควบคุมความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล