1. ลูกค้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย ลดการพกเงินสดสำหรับการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ เนื่อง จากมีช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้แทนเงินสดได้เพิ่มขึ้น
  2. ลดต้นทุนการจัดการเงินสด เช่น การตรวจนับธนบัตร การขนส่ง/การจัดเก็บ/เติมเงิน ATM  ค่าจัดเก็บรักษาเงินสด ค่าประกันภัย เป็นต้น ของภาคการเงิน
  3. ลดความเสี่ยงจากธนบัตรปลอม
  4. ลดต้นทุนการให้บริการระบบการชำระเงินของธนาคาร โดยการใช้ระบบ Local Switching ที่มีอยู่แล้วในประเทศ
  5. ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาระบบการชำระเงินของต่างประเทศ