ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบITMX  Local Switching

 

 

รหัส

ชื่อธนาคาร ที่อยู่ และเว็บไซต์

ข้อมูลการติดต่อ

1

002

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Tel. 0-2231-4333

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)

Fax. 0-2236-8281-2

333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

http://www.bangkokbank.com

 

2

004

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Tel. 0-2470-1122

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)

Fax. 0-2470-1144

1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

 

http://www.kasikornbank.com

 

3

006

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Tel. 0-2255-2222

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)

Fax. 0-2255-9380

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

http://www.ktb.co.th

 

4

011

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

Tel. 0-2299-1111

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB)

Fax. 0-2273-7121

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

http://www.tmbbank.com

 

5

014

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Tel. 0-2544-5678

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)

Fax. 0-2937-7454

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

http://www.scb.co.th

 

6

020

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด (มหาชน)

Tel. 0-2233-2111

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (SCBT)

Fax. 0-2236-1968

90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

http://www.standardchartered.co.th

 

7

022

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

Tel.0-2636-8000, 0-2626-7000

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT)

Fax.0-2657-3333

สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

http://www.aeon.co.th

 

 

 

8

024

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

Tel. 0-2343-3000

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)

 

191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 

http://www.uob.co.th

 

9

025

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Tel. 0-2296-2000

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)

Fax. 0-2683-1484

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 

http://www.krungsri.com

 

10

030

ธนาคารออมสิน

Tel. 0-2299-8000

GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB).

Fax. 0-2655-9001

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

http://www.gsb.or.th

 

11

065

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

Tel. 0-2655-9000

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD.

Fax. 0-2655-9001

900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

 

http://www.thanachartbank.co.th

 

12

070

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

0-2629-5588

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LITMITED

Fax. 0-2663-9300

ชั้น 11-13 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

http://www.icbcthai.com

 

13

901

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Tel.02-6655000

KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED (KTC)

Fax. 0-2665-5190

591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

http://www.ktc.co.th

 

 

 

14

907

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Tel.02-2665-0123

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

 

388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 

http://www.aeon.co.th

 

 

 

   

รวม 14 ธนาคารสมาชิก