ลักษณะบริการของ NSW Bank Gateway System 

 

    NSW Bank Gateway เป็น Gateway เชื่อมโยงระหว่างธนาคารกับกรมศุลกากร (e-customs) และหน่วยงานราชการต่างๆ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพื่อรองรับข้อมูลธุรกรรมการชำระเงิน (e-Payment) และ e-Guarantee ทั้งกรณี On-Us, Interbank และด้านธุรกรรมการส่งออกและนำเข้า (Trade Finance) โดยระยะแรกจะเริ่มให้บริการ e-Payment (On-us), e-Payment Guarantee และ e-Payment (Interbank) ส่วน Trade Finance จะให้บริการในลำดับถัดไป ซึ่งการให้บริการระบบ NSW Bank Gateway เป็นการพัฒนาระบบ Gateway เชื่อมต่อระบบ Infrastructure ที่ธนาคารสมาชิกมีการเชื่อมอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยใช้โครงสร้างการโอนเงินที่มีอยู่ คือ Bulk Payment  และระบบ Single Payment ในส่วน Online Retail Funds Transfer (ORFT) กรณีมีการชำระเงินระหว่างธนาคาร


ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ NSW
รหัส ชื่อธนาคาร, ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
002
(1)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
โทร. 0-2231-4333
โทรสาร 0-2236-8281-2
 
014
(2)
ธนาคารไทยพาณิชย์(มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th
โทร. 0-2544-5678
โทรสาร 0-2937-7454
 
018
(3)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)
1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 8-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.smbc.co.jp
โทร. 0-2353-8000
โทรสาร 0-2353-8282
 
024
(4)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
โทร. 0-2343-3000
 
025
(5)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com
โทร. 0-2296-2000
โทรสาร 0-2683-1484
 
027
(6)
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION (AMERICA)
87/2 ออลซีซั่นเพลส ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.bankofamerica.com/th
โทร. 0-2305-2900 ,
0-2305-2820
โทรสาร 0-2305-2999
 
รวม 6 ธนาคารสมาชิก