001ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2283-5353
Fax. 0-2280-0449,0-2280-0626
http://www.bot.or.th
002ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-4333
Fax. 0-2236-8281-2
http://www.bangkokbank.com
004ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-1122
Fax. 0-2470-1144
http://www.kasikornbank.com
006ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อาคารสำนักงานใหญ่ อาคาร 1 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-2222
Fax. 0-2255-9391
http://www.ktb.co.th
008ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ
20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2684-2000
Fax. 0-2684-2460
http://www.th.jpmorgan.com
011ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2299-1111
Fax. 0-2273-7121
http://www.tmbbank.com
014ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-5678
Fax. 0-2937-7454
http://www.scb.co.th
017ธนาคารซิตี้แบงก์
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th
018ธนาคารชูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 8-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2353-8000
Fax. 0-2353-8282
http://www.smbc.co.jp/global/index.html
020ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2233-2111
Fax. 0-2236-1968
http://www.standardchartered.co.th
024ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2343-3000
http://www.uob.co.th
025ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2296-2000
Fax. 0-2683-1484
http://www.krungsri.com
026ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร์ 36/12 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2259-2000-9
www.ctnbank.com.tw/en/index.asp
027ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
87/2 ออลซีซั่นเพลส ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2305-2900 ,0-2305-2820
Fax. 0-2305-2999
http://www.bankofamerica.com/th
030ธนาคารออมสิน
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-8000
http://www.gsb.or.th
031ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2614-4000
http://www.hsbc.co.th/th
032ธนาคารดอยซ์แบงก์
208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2651-5000
http://www.db.com
033ธนาคารอาคารสงเคราะห์
212 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2246-0303
Fax. 0-2246-1789
http://www.ghb.co.th
034ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2280-0180
http://www.baac.or.th
039ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
98 อาคารสาทรสแควร์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ สีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2163-2999, 0-2002-0222
Fax. 0-2200-2600, 0-2020-9600
http://www.mizuhocbk.com/thailand/index.html
045ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2636-1900
Fax. 0-2636-1935
http://www.bnpparibas.co.th
052ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ
179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2286-1010
Fax. 0-2286-1020
http://www.bankofchina.com
065ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2655-9000
Fax. 0-2655-9001
http://www.thanachartbank.co.th
066ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M,21-22 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-204-2763 , 02-204-1557 , 02-650-6999 ต่อ 2242-2243
Fax. 0-2204-1556
http://www.ibank.co.th
067ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2633-6000
Fax. 0-2633-6800
http://www.tisco.co.th
069ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2680-3668
Fax. 0-2257-0849
http://www.kiatnakin.co.th
070ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
622 เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2663-9999
Fax. 0-2663-9888
http://www.icbcthai.com/th/
071ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2697-5454
Fax. 0-2642-3122
http://www.tcrbank.com
073ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-7111
Fax. 0-2677-7208
http://www.lhbank.co.th
079ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 8 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-263-7900
Fax. 02-168-8780
https://www.anz.com/thailand/
080ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ ไทย จำกัด (มหาชน)
98 อาคารสาทรสแควร์ออฟฟิศทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
โทร. 02-230-1682
http://www.smtb.jp
901บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-6655000
Fax. 0-2665-5190
http://www.ktc.co.th
907บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-6650123
http://www.aeon.co.th