รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม

พิธีลงนามสัญญาร่วมใช้บริการ

เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้จัดพิธีลงนามสัญญาร่วมใช้บริการและเอกสารแนบท้ายต่างๆ ในระบบ Bulk Payment และ Single Payment ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารสมาชิก 33 ธนาคาร ณ ห้องเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่หลังใหม่ ธนาคารเเห่งประเทศไทย 

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ โดยมี ประธานกรรมการบริษัทฯ (นายธีระ อภัยวงศ์) , กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ (คุณวรรณา นพอาภรณ์) เเละ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ (คุณมนไท หนูชูชัย) เป็นตัวเเทนจากทางบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด