รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม

การประชุม Asian Payment Network Forum ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 23-25 เม.ย. 51 ที่ผ่านมา บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 
Asian Payment Network Forum ขึ้นที่โรงแรม Shangri-La Hotel จังหวัดเชียงใหม่

 

โดยมีสมาชิก Asian Payment Network Forum ซึ่งเป็น Network Service Providers จากประเทศต่างๆ 
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 แห่งคือ

1.   Artajasa Pembayaran Elektronis จากประเทศอินโดนีเซีย 
2.   Data Network Lestari จากประเทศอินโดนีเซีย 
3.   Malaysian Electronic Payment System (1997) จากประเทศมาเลเซีย 
4.   National Interbank Transaction Management and Exchange จากประเทศไทย 
5.   Network for Electronic Transfers (Singapore) จากประเทศสิงคโปร์ 
6.   Rintis Sejahtera จากประเทศอินโดนีเซีย 
7.   MegaLink จากประเทศฟิลิปปินส์

ในการประชุม Asian Payment Network Forum ครั้งนี้ NITMX ได้เชิญ Speaker ที่มีชื่อเสียงจาก Edgar Dunn & Company ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ SEPA โดยเป็นผู้ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับการ ให้บริการ Cross Border Linkage ในยุโรป มาเป็นวิทยากรให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ร่วมประชุมต่างได้รับประโยชน์ โดยทั่วกัน

ในการประชุมครั้งนี้ในวันสุดท้ายของการประชุม 25 เม.ย. 51 เป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง Network Service Providers กับ Central Banks จากประเทศต่างๆ 5 ประเทศ ได้แก่ ธนาคารกลางอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม 

สำหรับผลที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้คือ สมาชิกได้ปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างกันในภูมิภาคนี้ ให้มีความเจริญก้าวหน้าและทันสมัย ให้มีการขยายการให้บริการระหว่างกันมากขึ้น ตั้งแต่การเบิกถอนเงินผ่านระบบ ATM การโอนเงิน Credit การ โอนเงิน Debit ระหว่างกัน นอกจากนั้นก็จะมีบริการอื่นๆ ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต รวมถึงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป

 

NITMX ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ขอขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ให้การสนับสนุน และได้มีการจัดประชุม ASEANPay Steering Committee ของ Central Banks จากประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวและได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมร่วมกันระหว่าง Central Banks กับ Network Service Providers ในเช้าวันที่ 25 เม.ย. 51 เพื่อรับฟังข้อเสนอจากการปรึกษาหารือของ Network Service Providers และให้การสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระหว่างกันประสบผลสำเร็จและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบการชำระเงินของธปท.