รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม

National ITMX สร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดการฟื้นฟูผืนป่า โดยการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า และชะลอการไหลของน้ำให้ไหลช้าลง ลดการสูญเสีย  

โดยการสร้าง  “ฝายชะลอน้ำ” นั้นจะช่วยลดความสูญเสียจากปัญหาน้ำท่วม ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง ช่วยดักตะกอนที่ไหลมากับน้ำ ลดการตื้นเขินที่ปลายน้ำ ทำให้น้ำใสมีคุณภาพดีขึ้น และยังสามารถช่วย เพิ่มความชุ่มชื่นให้ผืนป่า ทำให้สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต

จากการเก็บข้อมูลพบว่า  พื้นที่ อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  เกิดน้ำท่วม เกือบทุกปี โดยปีที่ผ่านมาก็เกิดน้ำท่วม อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  อย่างหนักมีประชาชนถูกน้ำท่วมอย่างมาก  ทำให้ทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก   ซึ่ง “การสร้างฝายชะลอน้ำ” เป็นวิธีที่จะลดความสูญเสียดังกล่าว และยังเป็นการ เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ ให้ผืนป่า เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่ามากขึ้น