รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม

NITMX เปิดให้บริการระบบ NSW Bank Gateway

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (NITMX) ร่วมกับธนาคารสมาชิกในระบบ ITMX ได้พัฒนา NSW Bank Gateway เพื่อทำหน้าที่เป็น Gateway ของธนาคารสมาชิกในการเชื่อมโยงระบบงานกับ National Single Window (NSW) โดยใน Phase แรกนี้ NITMX ได้เริ่มเปิดให้บริการเฉพาะรายการ
E-Payment  (E-Customs) และรายการ E-Gaurantee ที่ธนาคารสมาชิกและผู้ประกอบการทำธุรกรรมกับกรมศุลกากรก่อน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 นี้เป็นต้นไป โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมเปิดให้บริการเป็นธนาคารแรก ส่วนธนาคารสมาชิกต่างๆ จะทะยอยเปิดให้บริการต่อไป 

บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการให้บริการแก่ธนาคารสมาชิกและผู้ประกอบการเพื่อรองรับการทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในอนาคต  หากธนาคารประสงค์จะสอบถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมสามารถสอบถาม บริษัทฯ ได้ที่ หน่วยงาน Business Operation หมายเลขโทรศัพท์  02-558-751702-558-7586,  
02-558-7588-9
 หรือ 02-558-7592